המודעות לסביבה ירוקה גוברת בשנים האחרונות בארצות אירופה עקב העלייה במדד הזיהום הסביבתי העולמי. מודעות זו מונחלת לציבור הרחב אודות למדיניות ממשלה עקבית בנושאים אלו הבאים לידי ביטוי בתכניות למציאת חלופות ראויות באנרגיות ידידותיות לסביבה והפחתה ניכרת באנרגיות הדלקים הוותיקות. ניתן לקבוע בוודאות שאם מדיניות הממשלה לא מעודדת ולא מקצה משאבים ראויים הרי שלא ניתן לבקש מהציבור להעדיף שימוש באנרגיה סולארית או אנרגיה של רוח.

נכון להיום מדינת ישראל מפגרת בתחום זה במידה ואנו עורכים מבט השוואתי על מדינות אירופה כמודל לחיקוי. הזילות כלפי נושא זה לא מובן לרבים. הרי אין באמת סיבה לא להשקיע בפיתוח תשתיות ראויות שיגבירו צריכה של אנרגיות ירוקות שמא המצב הביטחוני והחברתי בארץ קצת מערים על הקושי בלהתייחס בנושאים מעין אלו שיכולים להידחות במספר שנים.
אלא שהכל יודעים ששימוש הולך וגובר באנרגיה ירוקה איננה נובעת אך ורק משיקולים אקולוגיים למען שימור הסביבה.
לשימוש ההולך וגובר באנרגיה ירוקה קיימים גם שיקולים כלכליים ומחסור במשאבי אנרגיה מסורתיים.

בהיבטים הכלכליים כבר הוכח למען כל ספק ששימוש באנרגיה סולארית, לצורך משל, מפחית בכחצי את העלות על האנרגיה. נתון זה ידוע אמנם לרבים אלא שעדיין אין עושה עם זה דבר בישראל והסיבות לכך שוב אינם ברורות דיו. הרי מדינת ישראל משופעת בקרני שמש צלולות וחזקות, אם כן הרי שמדינתנו יכולה לנצל אנרגיה סולארית זו ביתר שאת מכל מדינות אירופה. שימוש באנרגיה סולארית יכול להיות החל משימוש ביתי ועד לשימוש לתעשייה גדולה. דוגמה ידועה שהיא פרי פיתוח ישראלי לשימוש ביתי של אנרגיה סולארית הם הדוודי שמש. דוודים אלו מחוברים לקולטני קרני שמש ההופכים לחום ואלו מחממים את המים. שימוש זה שקיים עשרות שנים בישראל הוכיח את עצמו מעבר לכל ספק והצליח לגרום לחיסכון גדול בבתי אב רבים מישראל שיכלו להרשות לעצמם לחסוך את הכסף שנחסך בתוך כספות דיגיטליות.

אלא שלא רק ההיבטים הכלכליים עומדים בראש הפרק בנושא זה. כיום בעולם אנו עדים ליותר ויותר למחסור חמור בדלקים להפקת אנרגיה. מחסור זה מעלה את המחירים לבלי היכר בכל העולם. אלא שבישראל הדבר חמור שבעתיים זאת משום שאת מרב קבלת התצרוכת העולמית לאנרגיית דלקים העולם מקבל מן מדינות המפרץ ואיראן. עם המתיחות הישראלי סביב הסכסוך הערבי ישראלי התלות באנרגיית דלק למדינות חלופיות היא קריטית ומקשה על העתיד.

בשל כך מדינת ישראל מכל הסיבות שציינו לעיל ומעוד סיבות רבות מוכרחת להתחיל להשקיע האנרגיה סולארית. ההתפתחות הראשונית יכולה לבוא בעידוד שימוש פרטי של הצרכן הישראלי באנרגיה סולארית, פיתוח תשתיות תקשורת מותאמים.אמנם טרם הצלחנו לפתח כספות דיגיטליות או מרכזיות VOIP שיופעלו באנרגיה סולארית. תחילה שימוש ברכב הנושא עמו מערכת לקליטת אנרגיה סולארית או עם הטענה לחשמל והפעלתה בידי אנרגיה זו תוכל להיות האבן פינה של פרויקט המעבר לאנרגיה סולארית. בשל כך יש לעודד דרך נתינת תמריצים לאזרחים לרכוש מכוניות היברידיות. שימוש ברכבים היברדיים אינם זולים יותר לרכישה וזולים לשימוש. רכישה של רכבים מסוגים אלו צריכה להיות מלווה בתמריצים ומענקים למי שמשתמשים בהם.